Monthly Archives: mars 2020

Hinnøyløpet 2020 avlyst!

Vi i Hinnøyløpet har etter en helhetlig vurdering og ut i fra folkehelseinstituttet sine råd og anbefalinger, sett oss nødt til å avlyse årets løp. Dette for å ivareta risiko for smittespredning av koronaviruset.

Hinnøyløpet er både ett innendørs og ett utendørs arrangement. Med over 250 frivillige og deltaker fra hele region. Vi jobber til tider tett sammen og deltakeren vil i perioder måtte stå forholdsvis nært hverandre. Vi har i tillegg ett sprett alderstrinn både på deltakerne og de frivillige.

Vi har med disse forutsetningen gjort en risikovurdering opp i mot folkehelseinstituttet sine råd angående store arrangement og ser at for å kunne ivareta tiltak for smittespredning av koronaviruset, må vi gjøre store endringer på løpet. Økonomisk vil disse tiltakene føre til en økt kostnad for oss som arrangører som ikke vil være økonomisk forsvarlig med de 52 løpere som er påmeldt i skrivende stund. Vi vet av erfaring at de fleste melder seg på det siste døgnet, dette kan vi dessverre ikke ta hensyn til i år.

Vi blir i løpet av resten av skisesongen å kjøre opp flotte turløype i Hinnøyløpstraseen, Langvannet og opp til Steinfjellet. Og håper at mange vil benytte seg av og får noen flotte turer i løypene våre.

Vi i Hinnøyløpet beklager så mye til alle som hadde planer om å gå løpet. Vi kommer sterkere tilbake i 2021.

Mvh Rennkomiteen og Sørvikmark Idrettslag