Rennreglement

1. Hinnøyløpet følger NSF’s reglement for turrenn som overordnet reglement

2. Startkontingenter
Startkontingenten inkluderer avgift til Troms skikrets, premier etc. Lisens kommer i tillegg for de som ikke har løst sesonglisens til NSF.

Engangslisens:
Engangslisensen er for løpere som ikke har sesonglisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement.

Engangslisensen er priset likt for alle skigrener.
Forsikringsdekningen tilsvarer nesten grunnforsikringen for sesonglisensen.

For informasjon om engangslisens og priser Trykk her

Husk kvittering for evt. betalt lisens må vises ved henting av startnummer.
Henting av startnr: Sørvik skole, gymsal fra kl: 08.00 renndagen.
Deltakere over 70 år er ikke med i lisensordningen til NSF. Arrangøren går ut fra at nevnte deltakerne selv eventuelt ordner seg med forsikring.

Det er også i år differensierte påmeldingsfrister i turrennklassene. For informasjon om pris og påmeldingsfrister Trykk her
Frist for påmelding på nett er innen søndag 15.03.20 kl: 08:00

3. Påmelding
For informasjon om påmelding Trykk her
Påmeldingen er bindende. START NR hentes ved start mellom kl 0800 -1100, der kan du også melde deg på.

 • Hvis løpet blir avlyst mer enn 7 dager før løpet, refunderes 100% av startkontingenten.
 • Ved avlysning mindre enn 7 dager før løpet refunderes 50 % av startkontingenten.
 • Ved avlysning etter at rennet er startet refunderes ingen ting.
 • Ved sykdom etc. refunderes ingenting.

3.1. Starttider

 • Junior Jenter/Gutter15-20 år 30 km kl: 12.30
 • Turrenn med tid 30 km kl: 12.30
 • Trim/Fam uten tid fra Sørvik 30 km kl: 10.30 – 12.00
 • Trim/Fam uten tid fra Storjorda (buss fra Sørvik kl: 11.00) 20 km kl: 11.30 *
 • Trim/Fam fra Kilbotn 7 km kl: 11.30 (kan melde deg på ved start i Kilboten skistadion )
 • Hinnøypilten Sørvik 1 km kl: 13.00
  * (snuplass på Storjorda turisthytta)

4. Sperretider
I samsvar med NSF’s rennreglement fastsettes følgende SPERRETIDER (Tidspunkt da oppgitt sted må være passert):

 • Kl: 13.30: Drikkestasjon 1 (ca. 8km) Toppen av Storbakkan
 • Kl: 15.00: Drikkestasjon 2 (17km) Sørlia
 • Kl: 16.00: Alle deltakerne må ha passert mål i SØRVIK
  NB: Den som bryter løpet har plikt til å melde fra til arrangøren omgående.

5. Drikkestasjoner
Det er 3 drikkestasjoner:

 • 1 på toppen av Storbakkan
 • 1 i Sørlia
 • 1 ved innkomst

Det anbefales at drikke også medtas av den enkelte

6. Transport
Det går gratis buss fra Sørvik til Storjorda kl: 11.00.

7. Dusjing / Skifting av tøy
Etter løpet står dusjer på Sørvik skole til disposisjon.

8. Regler om stilart
Løpet arrangeres i klassisk stil.ALL FORM FOR SKØYTING ER DERFOR FORBUDT.
Arrangøren har kontrollører i løypa. Brudd på denne bestemmelsen fører til reaksjoner fra juryen.

9. Bruk av spor
For å unngå unødig ”jaging” fra spor til spor av løpere som ønsker å gjennomføre sitt eget løp – fastsettes at det i HØYRE SPOR IKKE SKAL ROPES ”LØYPE”. Løpere som ønsker å passere forangående løper SKAL foreta dette i VENSTRE SPOR. Brudd på denne bestemmelse kan føre til diskvalifisering.

10. Ski / antrekk
NSF’s rennreglement om at det ikke er tillatt å bytte mer enn EN SKI gjelder. Det er ingen restriksjoner med hensyn til antrekk. Pulk kun tillatt fra Kilbotn.

11. Pakning
Pakning er ikke obligatorisk i turrenn- og trimklassene.
Pakning skal bæres etter den enkeltes ønske. Siden dette er et turrenn som går over lang tid anbefaler arrangøren at det tas med nødvendig utstyr for å klare turen.

12. Startnummer
Deltakerne er pliktig til å sørge for at startnummeret er synlig. Dette er meget viktig for at meldeposter og tidtakere skal kunne se nummeret til enhver tid. Ved ikke synlig nummer ved målpassering kan du bli uten tid i løpet eller risikere å bli disket. Det er forbudt å starte på en annens nummer.

13. Klasseinndeling
Alder følger NSF´s oppsett for klasseinndeling i turrenn for sesongen 2017-2018. Vedtatt av skistyret.

14. Premier, merker, medaljer, statuetter og plaketter
I Turrennklassene premieres inntil en tredjedel av antall startede i hver klasse.

For mer informasjon vedrørende premiering Trykk her

15. Premieutdeling
Utdeling av årsmedaljer finner sted i målområdet umiddelbart etter målpassering. Den enkelte løper er selv ansvarlig for å ta kontakt med utleveringspersonell i SØRVIK. Uavhentede medaljer ettersendes ikke.

Utdeling av statuetter, plaketter og individuell premieutdeling for TURRENNKLASSENE er på Sørvik skole 1 time etter at siste deltaker i disse klassene har passert i mål. (Ca. kl. 15:30)

Utdeling av statuetter / plaketter for deltakere i TRIM/FAM KLASSENE fortsetter til SISTE deltaker er i mål. Lagpremier ettersendes.

ARRANGØREN henstiller til alle vinnere av premier og statuetter om å møte opp på premieutdelingen. Premier som ikke er avhentet i løpet av renndaget, tilfaller arrangøren.

16. Jurysammensetning

 • TD: Morten Ursin
 • Rennsekretær: Maylen L. Kristensen
 • Løypesjef: Ole Einem

18. Protestfrister
Fristen for protest som løperen vil ha avgjort innen premieutdelingen er 1 – en time etter at resultatet er kunngjort ved oppslag i målområdet. Protesten leveres skriftlig til Rennsekretær. Fristen for protest mot den offisielle resultatliste er 8 – åtte dager etter at denne er sendt/levert deltakerens lag. Protesten fremmes skriftlig til teknisk delegert (TD), juryens formann.

%d bloggere liker dette: